SPRUNG

logo sprung 1931

sprung-collection-2019-mexico-spfw18-31-sa

MEXICO01

Savanah curly lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-nurio

NURIO02

Savanah curly lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sia-spfw18-47-sa

SIA03

Savanah curly lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-izcalli

IZCALLI04

Savanah curly lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-neva

NEVA05

Tigrado lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-hoya

HOYA06

MIX lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-coba

COBA07

MIX lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-nayarit

NAYARIT08

MIX lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-diego

DIEGO09

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-monterey

MONTEREY010

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sinaloa

SINALOA011

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-campeche

CAMPECHE012

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-puebla

PUEBLA013

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-aquila

AQUILA014

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-colima

COLIMA015

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-acapulco

ACAPULCO016

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-santiago-spfw18-45-sp

SANTIAGO017

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-morelia

MORELIA018

Iron Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-santa

SANTA019

Iron Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-manae

MANAE020

Iron Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-soledad-recto-verso

SOLEDAD021

Iron Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-luis

LUIS022

Iron Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sueno

SUENO023

Curly lacon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-campeche-lacon-curly

CAMPECHE024

Spanish Merino Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-tijuana-recto-verso

TIJUANA025

Curly lacon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-leon

LEON026

Curly lacon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-celaya

CELAYA027

Maicon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-pachuca

PACHUCA028

Maicon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-merida-spfw18-29-ma

MERIDA029

Maicon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-mateos

MATEOS030

Maicon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-mexicali

MEXICALI031

Maicon Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-manila

MANILA032

Nappa Lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-judy

JUDY033

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-santiago-spfw18-45-mi

SANTIAGO034

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-maree

MAREE035

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-coba-mink-marron

COBA036

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-merida-spfw18-29-mi

MERIDA037

Let out male mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-marco

MARCO038

Let out male mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-luz

LUZ039

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-carmen

CARMEN040

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sol-spfw18-49-mi-mix2

SOL041

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sol-spfw18-49-mi-mix1

SOL042

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-SOL-sPFW18-49-Mi

SOL043

Female Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-carl

CARL044

Fox pieces

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-django

DJANGO045

Fox pieces

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-honee

HONEE046

Fox pieces

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-sonja

SONJA047

Fox pieces

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-colibri

COLIBRI048

Tibetan lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-alma

ALMA049

Tibetan lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-mia

MIA050

Tibetan lamb

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-mila

MILA051

Rex Rabbit

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-mexico-spfw18-31-rx

MEXICO052

Rex rabbit

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-manie

MANIE053

Rex Rabbit

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-honee-spfw18-16-rx

HONEE054

Rex Rabbit

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-cinca

CINCA055

Tigrado lamb/Rex rabbit/Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-baikal

BAIKAL056

Tigrado lamb/Rex rabbit/Mink

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-yucatan

YUCATAN057

SAGA Fox

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-lorna

LORNA058

SAGA Fox

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-cesar

CESAR059

Air gallon SAGA Fox

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-saba

SABA060

Air gallon SAGA Fox

PLUS DE DETAILS
sprung-collection-2019-bahia

BAHIA061

Air gallon SAGA Fox

PLUS DE DETAILS